Link
Module Thương thiệu
Xuất bản video marketing cho sản phẩm, dich vụ
Combo phần mềm facebook+
Thiết kế layout: Thương thiệu
Tạo trang website hẹn hò, kết bạn trực tuyến
Thiết kế layout: Giới thiệu
Aff: thu nhập, hoa hồng trực tiếp đặt biệt
Tạo trang web trường học, trung tâm, đào tạo nghề
Aff: Thu nhập, hoa hồng trực tiếp
HD2G – thêm 2G ổ cứng cho lưu trữ hiện tại (Sao chép)