Link
Chuỗi hạt đá thạch anh đỏ cắt giác 6 ly 24 hạt
Vòng chuỗi tay gỗ mun 12 ly 16 hạt
Vòng chuỗithạch anh trắng 14 ly cẩn Tỳ hưu TH27
Mặt dây chuyền Văn Thù Bồ Tát đá hoàng ngọc 3.6cm
Vòng cổ Quan âm nghìn tay nghìn mắt MG13 gỗ hoàng đàn
Mặt Phật Đại Thế Chí Bồ Tát đá mắt hổ 3.8cm kèm hộp nhung
Hạt chuỗi tay thạch anh Đen 8 ly MSA124
Vòng chuỗi tay đá hoàng ngọc 6 ly 26 hạt
Chuỗi tay đá hoàng ngọc 10 ly cẩn Tỳ hưu TH53
Chuỗi tay Tỳ hưu vàng thạch anh Đen 12 ly TH1